Nina FriskLedordet för filmen har enligt regissören varit ”fräsch”. Och flygvärdinnan och huvudfiguren Nina Frisk är fräsch, brunbränd med vitt leende. Filmen handlar om hennes relationer; till sin mamma, till sin bror, till kärleken.

Fräsch är ett begrepp som signalerar yta. Och filmen är ytlig, om än smårolig. De intressanta konflikter som tas upp vad gäller relationer och krav presenteras för fräscht för att de ska lyckas tränga in. De känslomässiga smällarna känns inte.