SVAR: Enligt dagens regler kan studier inte ligga till grund för a-kasseersättning. Däremot är heltidsstudier så kallad överhoppningsbar tid. Om din dotter
arbetat så mycket att hon klarar ett arbetsvillkor året innan hon började studera, kan detta arbete ligga till grund för ersättning.