SVAR: Lön på 50 procent från arbetsgivare räknas som arbete och kan tillgodoräknas i arbetsvillkoret. Du skriver dock inte vad du gjort sedan år 2002. Den sökande måste klara ett arbetsvillkor inom en ramtid av ett år
från ansökan om ersättning, men ramtiden kan förlängas med så kallad överhoppningsbar tid som heltidsstudier, sjukdom, föräldrapenning med mera. Det är avgörande vad du gjort sedan du fick den 50-procentiga lönen från arbetsgivaren.