Brevet
jag skrev
till Dig
men aldrig postade

ligger här
och gnager