Lars–Åke Sandström, trafiksektionens ordförande i Stockholm, tycker att domen är bedrövlig.
– Det är bara att beklaga att arbetsdomstolen slår fast den här skillnaden, säger han.
Tvisten handlar om att de förare som kör färdtjänst upphandlad av färdtjänstnämnden inte får tilläget på 1 257 kronor per månad.

Detta tillägg, den så kallade Stockholmssulan, förhandlades fram mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna på 90–talet. Syftet var att alla förare i Stockholm skulle ha likvärdig lönenivå oberoende av vilket bolag de körde för. På den tiden hade förare hos SL högre lön än förare hos privata bolag.
Vid upphandling kunde de privata bolagen konkurrera med lägre lönekostnader.
Förare hos SL:s tvingades acceptera lönesänkning om de bytte arbetsgivare.

I avtalet mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna står att lönetillägget ska gälla all kollektivtrafik upphandlad av SL. Genom omorganisation i landstinget upphandlas numera färdtjänsten istället av färdtjänstnämnden.
Denna nämnd har genomfört en upphandling. Den vanns av Traveller Buss AB.

Bolaget vägrar att betala Stockholmstillägget med hänvisning till att det är färdtjänstnämnden och inte SL som är huvudmannen.
Kommunal menar att avtalet om Stockholmssulan ska gälla för all kollektivtrafik som körs på uppdrag av landstinget. Detta var avsikten när avtalet en gång skrevs.

Arbetsdomstolen håller med arbetsgivarna om att avtalet enbart ska tolkas som det bokstavligen står, det gäller bara trafik upphandlad av SL.
– Vi ska ta upp detta i förhandlingar med Bussarbetsgivarna och försöka laga hålet i avtalet. Men det kan inte bli förrän nuvarande avtal löper ut i maj 2008, säger Lars–Åke Sandström.