Sture Nordh– Det är pinsamt och skämmigt att behöva anmäla Sverige till EU i en jämställdhetsfråga. Vi borde ha kommit längre, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Varför anmäler ni försämringarna av a-kassan till EU-kommissionen?
– Därför att de får väldigt tydliga diskriminerande effekter gentemot kvinnor. De slår mot jämställdheten.

På vilket sätt?
– Främst genom förändringen av deltidsvillkoret. Nu finns krav på 80 timmars arbete per månad för att få ersättning från a-kassan, tidigare var det 70 timmar. För den som jobbar halvtid, kanske inom vården där man oftare har en kortare normalarbetstid, betyder det att är man borta en dag från jobbet så omfattas man inte av a-kassan. Och vilka är det som jobbar deltid och vabbar oftare än andra? Svaret är kvinnor.

Men det är väl inte förslaget i sig som är ojämställt utan snarare svensk arbetsmarknad?
– Det spelar ingen roll. Nu finns det människor som tvingas arbeta deltid, eftersom det verkar hopplöst att få igenom utökad sysselsättning för vissa grupper, och de ska inte diskrimineras för att de gör det. De ska ha samma grundläggande villkor för trygghetssystemen som andra.

Vad hoppas ni att anmälningen leder till?
– Vi anmälde den socialdemokratiska regeringen 1999 för att deras förändringar i arbetsskadeförsäkringen diskriminerade kvinnor. När kommissionen tog upp det med regeringen ändrade den sitt förslag. Vi räknar med en liknande process nu.

Planerar ni ytterligare åtgärder?
– Så snart vi hittar ett fall med en medlem som förlorar sin ersättning på grund av de nya reglerna ska vi driva den personens ärende. Vi ska ge allt vårt stöd för att fullfölja den processen, ända in i EG-domstolen om det behövs.