Det är vi som måste gå före med ny teknik, energieffektiviseringar, utveckling av förnyelsebar energi. Hur ska vi kunna hindra de nya och växande ekonomierna att göra samma misstag som oss om vi inte har några alternativ att visa upp? Smoggen låg tung över stora delar av Ryssland och även över Peking när jag färdades med Transibiriska järnvägen vid årsskiftet.
Även det här är envälfärdsfråga och rätt hanterad kan det skapa nya jobb och en mer hållbar utveckling i framtiden.
Sol, vind och vatten… Det sa vi under kärnkraftsdebatten och det håller än.