–Ett samhälle där den som bjuder lägst får jobbet är någonting som alla förlorar på i längden, även ni inom räddningstjänsten, sade Wanja Lundby-Wedin.

Det var en påtagligt engagerad LO-ordförande som ritade och pekade sig fram till en tydlig och överskådlig skiss över fackets och arbetarrörelsens idé: Att via kollektivavtal, anställningsregler, a-kassa och arbetsmarknadsåtgärder kunna värna ett samhälle där full sysselsättning fortfarande är ett mål, och de med minst inkomster kan garanteras en lägstalön.
– Det är det här som den borgerliga regeringen nu vill skjuta i sank, bland annat med försämringar i a-kassan. De har verkligen övat på att låta som ett arbetarparti, men retoriken och praktiken går inte ihop, menade Wanja Lundby-Wedin.

Bland de församlade branschrådsledamöterna höjdes röster om den ”snålskjutsmentalitet” som de tycker finns ute på arbetsplatserna. Bo Paulsson är till vardags brandman i Helsingborg men för närvarande projektanställd vid Kommunals förbundskontor.  
– Varför ska de som inte är med i facket få ta del av de löneförhöjningar som engagerade medlemmar varit med om att förhandla fram, det är inte rättvist, menade han.
Wanja Lundby-Wedin var av en annan åsikt:
– Om vi inte släpper in alla kommer de som står utanför att börja konkurrera om låglönejobben. Då hamnar vi snart i ett läge där lönerna pressas nedåt och det kommer att drabba hela LO-kollektivet. Försök hellre att få de som står utanför att gå med i facket, sade Wanja Lundby-Wedin.