– Det kommer ingalunda att underlätta förhandlingarna, säger han.
Förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal har pågått i två år. Det rör vad som ska hända vid arbetslöshet. Syftet är att efterlikna omställningsavtalen på den privata sidan, där möjligheter till utbildning och omskolning finns för personer som riskerar arbetslöshet. Den försäkringslösning som finns i dag med AGF-KL (Bestämmelser om avgångsförmåner hos kommuner och landsting) är Kommunal inte intresserade av att sälja bort helt och hållet men har inget emot att föra in utbildningsfrågor i försäkringen. Nu sätter arbetsgivarna ordentlig press på hela avtalsrörelsen genom att kasta in en riktig brandfackla i förhandlingarna.

För första gången kallade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på tisdagen, samtliga fackliga organisationer i kommunsektorn till en gemensam träff inför avtalsrörelsen. Syftet var att ge en samlad syn på vilka förutsättningarna är inför alla de nya avtal som ska omförhandlas.
– Det finns också i det här en önskan att även våra avtal mer ska se ut som tjänstemannaorganisationernas avtal. Där har vi en stor skillnad, säger Håkan Pettersson.
Arbetsgivarna talar i sitt första officiella dokument i årets avtalsmatch, om långa sifferlösa avtal där i princip alla lönediskussioner ska ske på den lokala arbetsplatsen.

Kommunalarbetaren har sökt företrädare för SKL för kommentarer men inte fått tag i någon. I ett pressmeddelande säger den tillförordnade chefen för deras arbetsgivaravdelning, Markus Gustafsson:
– Den lokala lönebildningen är vår viktigaste och självklara utgångspunkt inför de centrala förhandlingarna med de fackliga organisationerna.
Helst vill man som med Akademikeralliansen och Vårdförbundet ha tillsvidareavtal (huvudavtalet löper på till någon part säger något annat, löneförhandlingar sker lokalt).
– Det är inget som är aktuellt för oss säger Håkan Pettersson.
SKL:s avtal med Kommunal för cirka 400 000 anställda i kommuner och landsting löper ut den 30 juni. Parterna träffas ungefär en gång i veckan. Målet, har man sagt tidigare, är att vara klara till den 1 april.