Landstinget i Västerbotten har tagit fram en policy om trafiksäkerhet för ambulanserna. Den har arbetats fram i samarbete mellan arbetsgivare och personalen.
– Som ett resultat av denna policy kom vi fram till att det kunde vara bra att även införa alkotest, säger arbetsplatsombudet Hans Grubb.
Mätapparaten sitter inte i bilarna utan finns på stationen. Innan personalen börjar sina pass måste de blåsa i alkomätaren och klara rattfyllerigränsen på 0.2 promille. Visar apparaten högre värde finns chans att blåsa om eller att gå till akutmottagningen för att lämna blodprov.

Enligt policyn ska den som inte klarar gränsvärdet ha samtal med sin chef och eventuell utredning om problem och missbruk göras.
Syftet är att öka trafiksäkerheten. Hans Grubb tycker att detta är bra. Han svarar undvikande på om det har funnits alkoholproblem bland förarna tidigare.
– Vi har inte haft några sådana problem i nutid. Och det är inte därför detta försök införs, säger han till sist.
Kommunals sektion för ambulanspersonal står också bakom försöket.
– Vi säger ja därför att personalen vill införa alkotest och därför att det finns en genomtänkt policy för vad som ska hända i de fall någon inte klarar testet. Det är bra att ingen kan tvingas att lämna blodprov och att mätapparaten inte finns i bilarna utan på stationen, säger sektionens ordförande Karin Svedlert.

Kommunal har skrivit avtal om att all personal måste göra alkotestet. Det kommer att föras loggbok om vilka som gör testet och när. Ansvarig chef jämför detta med tjänstgöringslistorna för att kontrollera resultaten och att ingen försöker smita undan.
– Detta är första steget. Vi kommer senare att även göra drogtester och se över fordonens säkerhet. Allt enligt vår nya policy, säger Erik Nordhall, avdelningschef för Ambulanssjukvården i Umeå.
Försöket drar igång i Umeå men kommer att införas inom ambulanstrafiken i hela länet.