– Det är bra mycket pengar. Jag har inte räknat i procent men det är en väldigt dramatisk höjning, säger han.

Nivåerna på lägstalönerna bör ligga kvar där de är i dag, anser Markus Gustafsson, för att undvika snöbollseffekter som pressar övrigas löner uppåt.

Årets avtalsmatch, som ännu är i sin linda, började lite oväntat den här gången. SKL höll presskonferens i förra veckan och Markus Gustafsson lät nästan som en facklig företrädare när han förklarade att det i alla fall någon gång borde vara försteg för kommuner och landsting i förhållande till industrin.

– Annars kommer man aldrig ikapp, sade han då.

Uttalandena togs ganska snart tillbaka, då det tolkades som att han tyckte att kommuner och landsting skulle ta över industrins löneledande roll.

Men han står fast vid åsikten att ”det är viktigt att lönerna närmar sig industrins löner”, fast långsiktigt, som han uttrycker det.

– Jag uttryckte det aldrig som att vi skulle vara löneledande. Men man kan ha ett högre utfall någon gång. Det är skillnad.

Det tycks inte gälla den här gången att döma av Gustafsson reaktioner på de yrkanden som Kommunal överlämnade i fredags.

– Det är lätt att tycka att när det finns gott om pengar så ska man få mer. Då blir det omvända, att man ska få mindre när det går dåligt. Då är det kanske bättre att löneökningskostnaderna inte bidrar till att det börjar gå dåligt.

Men hur ska löneläget komma i takt, som du uttryckte det i förra veckan, om inte lönerna för Kommunals medlemmar tillåts stiga mer än övriga gruppers?

– Jag har nog inget riktigt bra svar på den frågan. Det finns också en jämställdhetsfråga som handlar om att det är för få män i kommunerna som man måste fundera över.

Sammantaget kostar Kommunals krav, enligt SKL, 5,9 procent. Då är kravet på höjda lägstalöner inräknat. Kommunal vill få upp de lägsta lönerna i avtalet från dagens 13 800 kronor, för outbildade (15 000 för dem med utbildning i yrken där arbetsgivaren kräver det) upp till en lägstalön på 16 200 kronor för den som fyllt 18 år.

Enligt Kommunal är det i dag cirka 41 000 medlemmar som har lägstalöner under 16 200 kronor.

Vad skulle det kosta kommunerna?

– Lägstlönehöjningen i sig kostar inte speciellt mycket. Det är mer effekten. Det knuffar upp de andra lönerna också. Får de här en sån här höjning, varför ska jag då inte också ha 2000 i lönehöjning? tänker de. Det är då det blir dramatiska kostnadsökningar.

Är det inte rimligt med lägstalöner på 16 200?

– Jag tror inte det gagnar ungas inträde på arbetsmarkanden och deras möjlighet att få jobb. Jag tror att det är lättare med de nivåer som finns nu.

Så nivåerna ska ligga kvar på 13 800 respektive 15 000?

– Det tror jag, ja.

Kommunal och SKL har båda sagt att målet är att det nya avtalet ska vara klart i april trots att det inte går ut förrän den 30 juni. Vårens kommande förhandlingar berör ungefär 400 000 medlemmar i Kommunal.

Läs mer: om Kommunals avtalsyrkanden på Kommunalarbetarens hemsida:

http://www.kommunalarbetaren.se/kanyheter/kanyheter.cfm?artikel=70885

På Kommunals hemsida:

http://kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1657&c=70867