När förändringarna av a-kassan genomförs nästa år kommer över hälften av alla löntagare i Sverige att slå i taket för ersättningen, som då blir 18 700 kronor. Det betyder att de aldrig får ut 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa. Därför ser allt fler förbund över lösningar med egna inkomstförsäkringar för medlemmarna. Flera TCO-förbund har eller ska införa den här typen av försäkring.

Försäkringen är i de flesta fall utformad så att den arbetslöse får 80 procent av sin tidigare inkomst, även den del som ligger ovanför taket, under en viss tid.

LO-förbunden är egentligen emot dem — ideologiskt — men många förbund menar nu att de trots allt måste anpassa sig till verkligheten och se till medlemmarnas bästa.

KA har talat med företrädare för alla LO-förbund. Sju av dem är redan igång eller på väg att utreda vad en försäkring skulle betyda. Inget av dem har dock fattat något formellt beslut i frågan. Flera förbund avvaktar den utredning som många indikerar att LO genomför för hela kollektivet. Fem av förbunden säger att de inte alls har diskuterat en inkomstförsäkring.

Kommunal är ett av de förbund som har kontakter med försäkringsbolag och undersöker möjligheterna att teckna en inkomstförsäkring för sina medlemmar:

— Vi för diskussion med försäkringsbolag, men jag kan inte idag säga hur mycket det skulle kosta. Underlaget kan vara klart efter årsskiftet, men vi kan inte fatta beslut om en obligatorisk inkomstbortfallsförsäkring förrän vid kongressen i slutet av maj. Kan vi förbättra villkoren för medlemmarna för en rimlig kostnad är det förstås intressant, säger Anders Bergström, Kommunals förbundskassör.

Som många andra LO-förbundsföreträdare säger Anders Bergström att Kommunal i första hand vill ha en generell arbetslöshetsförsäkring som ger bra villkor till alla. I andra hand vill han se en LO-lösning för inkomstförsäkring där kollektivet solidariskt delar på kostnader och risker. I tredje hand vill han ha en lösning för Kommunals medlemmar.

Alla LO-förbundsföreträdare för fram att konsekvensen om man inför en inkomstförsäkring kan bli att regeringen fortsätter skära i arbetslöshetsförsäkringen. Men som Anders Bergström säger:

— Å andra sidan lever vi ju under den risken redan idag. Och redan idag omfattas flera hundratusen löntagare på tjänstemannasidan av en liknande försäkring.

Vad Kommunal undersöker är hur en inkomstförsäkring skulle kunna utformas och vad timanställningar och kortare vikariat betyder ur försäkringssynpunkt. Vad försäkringen kan handla om är att fylla upp ersättningen ovanför taket under en bestämd period. Man tittar också på möjligheten att fylla upp 70-procentsnivån till 80 procent, men vet ännu inte om det är möjligt enligt lag.