Den omdebatterade sextimmarsdagen infördes 1989 för personalen inom hemtjänsten i Kiruna. 16 år senare — 1 januari 2006 — återgick man till att arbeta 37 timmar i veckan som alla andra i kommunen. Höga kostnader och avundsjuka hos personalen på äldreboendena uppgavs som skäl till arbetstidsökningen av socialförvaltningen.

Avvecklingens resultat blev inte de önskade, konstaterar politikerna i Kiruna kommun. Inte en krona har sparats och sjuktalen har börjat stiga, ännu dock bara med måttliga två procent.

– Det är givetvis en klar besvikelse för arbetsgivaren, säger Rolf Hagebjörk.
Kommunen räknade med att kunna spara 10-12 miljoner. Kalkylen var enkel och byggde enbart på värdet av det antalet extra timmar en ökning av arbetstiden skulle ge.

– Och räknar man enkelt så nappar politikerna. Jag tror att vi kommer att få se stigande sjuktal och att det här kommer att bli dyrare för kommunen, säger han.

LÄS MER:

Sex timmar för dyrt i Kiruna

Sextimmarsdagen försvinner i Kiruna