Jag tycker du sköter ditt träd perfekt! Förr skar och sågade man bort allt dött material ur håligheter, för att sedan fylla upp med betong, armering eller uretanskum. Men det visade sig vara till mer skada än nytta. Jag tror att trädet självt har lyckats hejda rötan i hålet att sprida sig, för träd har en fantastisk förmåga till detta. Du har stöttat och det är bra. Möjligen tycker jag att du också kunde avlasta trädet en del på den tyngsta sidan. Ta bort en del av grenarna, så tyngden fördelas lite jämnare.

Är misteln väldigt stor behöver du inte vara rädd för att ta också en del av den. Kan ju vara bra att ha en mistelkvist, nu när vi närmar oss jul.