Svar: När du skrev under anställningspapper ingick du ett avtal, som i princip inte kan brytas av endera parten. Men eftersom du ännu inte börjat jobbet kanske det går att bli överens om att genast bryta ert avtal med de skäl som du anger. En arbetsgivare vill ju inte ha anställda som inte vill vara på arbetsplatsen. Din andra arbetsgivare har gett dig ett muntligt löfte och även det måste uppfattas som att ni under vissa förutsättningar ingått ett avtal. Problemet med muntliga avtal är det blir mycket svårare med bevisbördan vid tvist i frågan.