– Lägstalönen är viktig eftersom vi släpar efter lönemässigt inom den privata sektorn, anser Ylva Mattsson.

Kommunal har ett avtal för de privata städarna med arbetsgivarnas organisation Almega. Det går ut den sista maj nästa år.

Nyligen samlades förtroendevalda och ombudsmän på Marholmens konferensgård utanför Stockholm för att diskutera vad som är viktigt att satsa på när det gäller de privata städarna. Ylva Mattsson var med som facklig representant. Hon kommer även att ingå i avtalsdelegationen, som ska förhandla med arbetsgivarnas organisation Almega.

Ett annat viktigt krav, som än så länge bara diskuteras, är att i lönetrappan skapa ytterligare en nivå, en lägstalön för dem med 36 månaders branschvana.

– En del medlemmar har svårt att föra medarbetarsamtal och det är viktigt att det även finns andra sätt att lyfta lönen, säger Ylva Mattsson.

Bland avtalsmotionerna finns två som kräver att städare inom privata bolag ska ha lika lång semester som inom kommuner och landsting, att de får 31 dagar från och med 40 år och 32 dagar från och med 50 år. Nu har de bara 25 dagar.

Allt fler av de privata företagen inför så kallad multiservice, det vill säga de tar på sig inte bara städningsuppdrag utan även allt från vaktmästeri till reception, växel, kök, och fastighetsskötsel.

Ombudsman Hans Forsberg på Kommunals avtalskontor säger att en viktig fråga är avtalets gränser, vilken typ av arbete som ska omfattas av det avtal som nu finns med Almega.
Andra avtalsmotioner är att arbetsskor borde ingå i utrustning och friskvårdsbidrag, eftersom många inte har råd att ens lösa ett träningskort.

På avtalskonferensen diskuterades även avtalet för dem som arbetar i hemmen, så kallade hushållsnära tjänster. Avtalet för hemservice liknar städavtalet.

– Det här är en växande bransch och det är viktigt att de till att det finns bra skyddsregler för dem som jobbar i hemmen, säger Hans Forsberg.

Nu träffas avtalsdelegationen i mitten av januari för att lämna förslag på sina yrkanden, som fastställs av förbundsstyrelsen.