Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) och regeringen har alltså valt att inte lyssna på den hårda kritik som förslaget mött.

– Politiskt ansvar är att trots kritikstormar genomföra den politik vi fått mandat av väljarna för att genomföra. Nu levererar vi steg för steg det vi gick till val på. Och det här är en del av den samlade politiken för att få fler i arbete, säger Sven Otto Littorin.

Littorin tror inte att de höjda avgifterna till a-kassan leder till att människor väljer att gå ur facket. ”Jobbavdraget kompenserar mer än väl den ökade a-kasseavgiften”.

Regeringen ska skyndsamt tillsätta en utredning om obligatorisk a-kassa som de hoppas hinna införa under nästa år.

Den överväger också att skärpa kraven på arbetslösa att söka jobb utanför sitt yrkesområde respektive närområde ganska omgående efter att man blivit arbetslös. Idag träder kraven om att söka jobb på andra platser i Sverige och inom andra yrken än sitt eget i kraft först efter 100 dagar.

I den färdiga propositionen har regeringen infört en begränsningsregel för den höjda avgiften. Den innebär att ingen a-kassa ska behöva betala in mer till systemet än vad kassans egna arbetslösa kostar. För Kommunals a-kasseavgift betyder det bara en smärre förändring mot det tidigare förslaget, istället för en avgiftshöjning på 234 kronor per månad blir höjningen 240 kronor enligt finansdepartementets beräkningar. Det betyder att Kommunals nya a-kasseavgift blir 340 kronor per månad.

Arbetsmarknadsministern säger sig vara medveten om att den höjda avgiften slår hårt mot gruppen långtidssjukskrivna eftersom de inte kommer åt den befrielse av höjningen som arbetslösa får trots att sjukskrivna inte kan tillgodoräkna sig något jobbavdrag. Han lovade att regeringen ska se över den frågan.

Samordningen av ersättningen från a-kassa och aktivitetsstöd börjar gälla från 1 januari 2007. Idag kan en arbetslös som börjar i aktivitetsgarantin återgå till det återstående antal dagar den har kvar av arbetslöshetsförsäkringen när aktivitetsgarantin upphör. Fortsättningsvis ska dagarna räknas samman, oavsett om ersättningen kommit från a-kassa eller aktivitetsstöd.

Vad som stod klart idag när lagförslaget presenterades är att regeringen backar på punkten att samordningen av dagar ska räknas retroaktivt.

– Den enskilde som varit i åtgärder före årsskiftet behöver inte räkna de dagarna när den ska räkna hur många dagar den har rätt till a-kassa, säger Sven Otto Littorin.

Riksdagen fattar beslut om propositionen den 20 december.

Nya a-kassan från 1 januari 2007:

– Den högsta dagpenningen sänks till 680 kronor (från 730 kronor) under hela ersättningsperioden.

– Dag 1-199 av arbetslösheten är ersättningen 80 procent av den tidigare inkomsten.
– Efter 200 dagars arbetslöshet sänks ersättningsnivån till 70 procent.

– Efter 300 dagar tar arbetslöshetsförsäkringen slut (450 dagar om man har barn under 18 år). Därefter hamnar man i en ”jobb- och utvecklingsgaranti” som ger 65 procents ersättning. Den införs 1 juli 2007. Fram till dess gäller aktivitetsgaranti eller ersättning med 65 procent.

– Villkoret för att komma med i en a-kassa skärps. Arbetsvillkoret skärps till minst 80 timmar i månaden under minst sex månader under en tolvmånadersperiod.

– Studerandevillkoret tas bort, den överhoppningsbara tiden begränsas till fem år och a-kassan baseras på det senaste 12 månadernas inkomster.

– Rätten till a-kassa under ferieuppehåll tas bort.
– Arbetslöshetsförsäkringen ska på sikt bli obligatorisk för alla som arbetar.

– Avgiften till de olika kassorna blir beroende av hur stor arbetslösheten är i just min kassa. Höjningen i Kommunals a-kassa beräknas bli 240 kronor per månad. Arbetslösa behöver inte betala höjningen. Avgiften till Kommunals a-kassa efter höjningen hamnar därmed på 340 kronor per månad, enligt Finansdepartementets beräkningar.