Inte heller kan man tänka sig sympatistrejker för lågavlönade kvinnor i andra LO-förbund.
Det var kanske för bra för att vara sant, de optimistiska tongångar om jämställdhet och enighet som hördes för inte ens två veckor sedan.

Ändå måste man beklaga det faktum att IF Metalls ordförande, tillika representant i LO-styrelsen valde att reservera sig mot de nivåer och procent som lades fast på LO-styrelsen i går.

Detta trots uttalanden som exempelvis i KA: nr 19/06: ”Vi är väldigt nöjda att vi kommit så här långt. Det är fel att tro att vi i IF Metall inte skulle vara intresserade av jämställdhet. Det här är angeläget för hela LO.”
Så sa IF Metalls ordförande under LO:s representantskap för någon vecka sedan. Och det kändes ärligt menat!

Förklaringen från Stefan Löfven till att enigheten räckt så kort tid var att modellen inte gynnade IF Metalls lågavlönade kvinnor, som inte var tillräckligt många, som andel av förbundet, för att få lika stor del av löneutrymmet som Kommunal. Metalls män skulle därmed få lite mindre av kakan, och vill inte låsa fast sig vid den modell som de övriga 14 förbunden i LO accepterade.

Detta förklarade sig LO:s avtalssekreterare Erland Olausson vara hyggligt nöjd med. 14 av 15 är ju inte så illa. Och visst är det nära. Men en bit kvar till ända fram.

Frågan är varför det som duger åt mansdominerade Pappers och Byggnads inte duger åt IF Metall?

Det känns lite som ett svepskäl, med tanke på att det för deras del handlar om 2000 lågavlönade kvinnor. Detta borde förbundet kunna fixa, utan att spräcka samordningen!

Anledningen att låglöneförbund som exempelvis Handels och Kommunal ska få gå ut med högre lönekrav är ju just detta, att deras kvinnor som grupp har lägre lön än gruppen män i industri- och byggförbunden. Detta borde ju Löven varit medveten om även när riktlinjerna drogs upp för knappt två veckor sedan.

Och ska sympatistrejker inte kunna omfatta fack som vill ha lite högre påslag än det egna förbundet? Just för att utjämna klyftor mellan kvinnor och män? Det är ju detta som är själva meningen med jämställdhetspotter, till skillnad från exempelvis låglönesatsningar!

Vill IF Metall klara sin avtalsrörelse ensam, utan stöd av resten av LO? Frågan kanske inte ska vara huruvida LO klarar sig utan IF Metall, utan: Klarar sig IF Metall utan LO? De lågavlönade tvätteribiträdena i Stefan Löfvens förbund har kanske en annan uppfattning. Frågor som just nu söker sitt svar.

Sista ordet är dock inte sagt än. Förbunden har några veckor på sig att yttra sig om LO-styrelsens förslag. IF Metall är förhoppningsvis lika intresserade av jämställdhet som de säger.

LÄS MER:

LO enigt om kvinnosatsning

LO:s avtalskrav klara

IF Metalls Löfven vill värna sina lågavlönade