Generellt kan man inte kvitta lön mot mammaledighet. Du bör ta kontakt med det lokala facket för ett mer exakt besked!