Din fråga är reglerad i Föräldraledighetslagens § 3. En förälder kan sänka sin arbetstid med en fjärdedel fram till dess att barnet fyllt åtta år.