Fagersta och Kiruna är två exempel på platser där kommunerna säger att det behövs färre brandmän i de rena utryckningsstyrkorna.
I stället ska det satsas mer på förebyggande verksamhet.
Kommunal är kritiskt till resonemanget, och uppvaktade den tidigare försvarsministern Leni
Björklund (s) i frågan. Kommunal anser att allt för många gör en feltolkning av lagen.

–Vi tycker inte att man har täckning för det här i den nya lagen, säger Owe Halvors, ombudsman på Kommunal med inriktning på räddningstjänsten.

Facket befarar nu att det här sättet att resonera kommer att bidra till nedskärningar på flera håll i landet. Redan idag hotas jobben på ett 20-tal orter runt om i landet.

–Kommunerna tolkar lagen som om de är enväldiga att bestämma hur räddningstjänsten ska se ut, säger Bo Paulsson, ombudsman på Kommunal.

Färre man i utryckningsstyrkan anser han ökar risken för att bränder inte kan begränsas i tid.
Kommunalarbetaren har förgäves sökt den nya försvarsministern Mikael Odenberg för en kommentar.

Fakta: Så säger lagen
Den här skrivningen stödjer sig kommunerna på när de skär i utryckningsstyrkorna:

”För att skydda människors Liv & Hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.”

Ur Lagen om skydd mot olyckor.

Läs mer:

Brandmäns jobb
i fara landet runt