Moderaterna lovade inför valet att inte försämra arbetsrätten. Nu föreslår ni ändå att de
äldres förstärkta skydd i turordningsreglerna
inför uppsägning avskaffas.

Vilka fler försämringar kan du tänka dig?

— Några fler förändringar av arbetsrätten blir det inte förutom att vi river upp beslutet om att
försvåra säsongsanställningar och att vi säger nej till förslag om ökad rätt till heltid.

— Arbetsrätten är mitt ansvarsområde. Att Carl Bildt och Maud Olofsson vill se över anställningsskyddet har ingen betydelse.

Vilket värde får Lagen om anställningsskydd, Las, när ni gör det möjligt för arbetstagare att betraktas som egna företagare trots att de bara har en arbetsgivare?

— Vi vill lösa problemet för exempelvis personalkooperativ som vill ta över verksamhet från den offentliga sektorn. Men syftet är inte att arbetsgivare ska missbruka detta genom att göra sina anställda till egna företagare och därmed kringgå Las.

Hur viktigt är det att i EG-domstolen försvara Byggnads rätt att med stridsåtgärder
försöka tvinga det lettiska företaget i Vaxholm att skriva på svenskt kollektivavtal?

— Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Vi funderar nu på hur vi ska agera inför EG-domstolen. Jag kan inte nu säga att vi står kvar vid den förra regeringens fulla stöd till Byggnads.

Ledande moderater sade inför valet att ni vill införa en regel om att fackliga stridsåtgärder bara ska tillåtas om de är
rimliga. Blir det så nu?

— Nej, jag kommer inte att medverka till det.

Kan du förklara hur en sänkning av ersättningen i a-kassan ger fler jobb?

— Nej, det ger inte fler jobb. Men det ingår i ett paket som ska göra det mer lönsamt att arbeta
och billigare att anställa. Sänkningen av a-kassan är dels en signal om att det är arbetslinjen som gäller och dels en besparing som
behövs för att vi ska ha råd med sänkta arbetsgivareavgifter.

Vad är den viktigaste för ändringen på svensk arbetsmarknad som du vill genomföra?

— Jag vill sätta arbetsförmedlaren i centrum. Det viktigaste är att skapa en enhetlig myndighet
av Arbetsmarknadsverket och länsarbetsnämnderna.

Har du själv varit fackligt ansluten?

— Jag tror att jag en gång hade studerandemedlemskap i Jusek. Vi håller på att utreda om detta stämmer.