Anställda inom äldreomsorgens rehabenhet har redan under ett års tid haft obligatorisk fysisk och mental träning en timme i veckan. Samtidigt minskade sjukfrånvaron med 30 procent.

– Det är bra att få möjligheten att aktiveras på arbetstid. När man jobbar inom äldre- och handikappomsorgen, kan det vara tungt mentalt, därför tror jag att den mentala träningen är särskilt bra, säger Viviann Altikardes, ordförande för Kommunals sektion 22.

Avtalet tar hänsyn till de riktlinjer som finns i stadens jämställdhetsplan.

– Om någon utifrån etnisk bakgrund inte vill delta ska den kunna göra något annat i grupp, som att promenera, säger Viviann Altikardes.

I dag är träning på arbetstid obligatorisk för rehabanställda, när anställda i hela förvaltningen omfattas är oklart.

Träningen är obligatorisk betonar Hans Fredin förvaltningschef för äldre- och handikappomsorgen.

– Det är princip samma sak som vilken annan arbetsuppgift som helst. Vill man inte göra den kan det bli fråga om löneavdrag. Men vi kommer gå varsamt fram, säger Hans Fredin som också poängterar att verksamheten måste gå före träningen.

Avtal har även slutits av Vårdförbundet, Legitimerade sjukgymnasters förbund, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.