Kommunledningen tycks vara på väg att acceptera de krav Kommunal ställt.

— Vi kommer förmodligen att ta ett principiellt ställningstagande i Linköpings kommun där vi kräver av entreprenörerna att de tar över personalen vid en ny upphandling, säger kommunalrådet Mats Johansson (s).

Christina Carlsson saknar mest av allt anställningstryggheten. Om och när de nya reglerna införs slipper hon oroa sig för att hennes jobb flyttas. Då kan hon vara säker på att få vara kvar på Kvinnebyskolan, där hon städat i alla år. Då spelar det ingen roll om ett nytt företag tar över städningen. Då får hon vara kvar med samma lön och anställningsvillkor som innan.

— Som det nu är känns det väldigt otryggt, säger hon.

Kommunal i Linköping förhandlar med kommunen om nya regler vid upphandlingar för att förhindra det som tidigare skett i Linköping när ett städföretag tagit över efter ett annat städföretag. Anställda har då fått söka om sina tjänster och i vissa fall kommit in på lägre löner än innan. En del blev arbetslösa.

Kommunal kräver att paragraf 6 b i Lagen om anställningsskydd (Las) ska gälla också när ett företag tar över efter ett annat företag i städbranschen. Las 6b reglerar att personalen tas över vid så kallad verksamhetsövergång, men ger i praktiken inget skydd vid nästa övergång, när ett nytt företag vinner ett anbud.
Förhandlingarna med kommunen har ajournerats men kommunalrådet Mats Johansson säger till Kommunalarbetaren att han tror att en lösning är på väg. Beslut kommer tidigast den 14 februari.

I så fall är det ett genombrott för Kommunal. Facket ser det som ett socialt krav och jämställer det med att kräva sysselsättning för långtidsarbetslösa.

Kommunals ordförande vid den största sektionen i Linköping, Kim Öhman, kallar behandlingen av städarna för social dumpning.

— Det är i dag möjligt att ställa sociala krav. Då ska man ställa kravet att de här personerna får vara kvar så att de inte blir arbetslösa, säger hon.

Olika yrkesgrupper, inom Kommunal, har olika anställningstrygghet i Linköping. I vården och omsorgen ses som det en självklarhet att 6 b ska gälla även vid byte av entreprenör. Det är bara på den tekniska sidan i kommunen som LAS-paragrafen inte gäller och det slår särskilt hårt mot just städarna, anser Kim Öhman.

— Beträffande städning tror de att varenda kvinna kan hoppa in och städa. Om det sker en upphandling av simhallen eller busstrafiken så är jag inte ett dugg orolig för att inte 6 b ska gälla, för det är inte så lätt att skaka fram en massa arbetslösa badmästare eller bussförare, säger Kim Öhman.

Enligt chefsjuristen vid Nämnden för offentlig upphandling, Michael Slavicek, finns inget lagstöd för att ställa olika krav vid olika typer av verksamheter men han kan förstå resonemanget.

— Det kan vara lättare att acceptera att en annan städare kommer in än om en annan vårdare kommer än vad man är van vid, säger han.

Linköping utmärker sig också vad gäller ett annat socialt krav. Som enda kommun i vår enkät, nämner man krav på sysselsättning för funktionshindrade.

Det kan bli aktuellt nästa år när skötseln av kommunens ytterområden ska handlas upp.