Säger någon politisk dikt är det oundvikligt att tänka på Göran Greider. I ”Bakom tv’n ändrades ljuset” har Greider samlat texter av andra författare som han uppfattar som politiska dikter. Och Greider läser in politik i de mest skiftande texter.

Här finns klassiska politiska dikter som Göran Sonnevis ”Om kriget i Vietnam” som också lånat ut första raden till titeln på Greiders samling. Annat är mer överraskande. Flera av texterna är hämtade ur sånger och oväntade namn som Evert Taube, Karl Gerhard och Ulf Gerhard — Lundell alltså — dyker upp.

Sammanlagt är det 56 dikter och till varje har Greider skrivit en kortare essä om dikten och författaren.

Lärorikt, folkbildande och bra som introduktion till många kända poeter. (Albert Bonniers Förlag)