Staden ledning avslog för länge sedan Kommunals krav på 650 kronor i löneutrymme och minst 350 kronor till alla. Det sa dock ja till tidigareläggning av höjda lägstlöner till 2005 istället för 2006.

Därmed blev det centrala löneavtalets 510 kronor golvet när lönerna förhandlades om och fördelades individuellt ute på förvaltningar och arbetsplatser.

Än så länge finns ingen sammanställning av resultatet.

– Vi har idag ingen fullständig koll på det men det verkar inte ha blivit så väldigt mycket mer, säger ombudsman Ann Georgsson.

Hon reserverar för att det kanske kan finnas stadsdelar där utfallet blivit ”relativt hyfsat”.