• Blunda och lyssna på alla ljud som finns runt omkring dig just nu. Släpp fram ett efter ett av dem på din inre scen. Tänk inte på någonting annat! Fortsätt i en eller två minuter.

• Om du sitter på en buss hör du kanske klirret av pengar när föraren tar betalt, svischet när dörrarna går igen, brummet när bussen startar. Sedan – spridda samtal från medpassagerare och ett jämnt sorl från trafiken utifrån. Inget av detta lade du särskilt märke till innan. Du har låtit dessa ljud komma upp på din inre scen.

• Öppna ögonen och se dig i stället uppmärksamt omkring under ett par minuter. Ta in alla detaljer.