Det visar FSI, forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier, som listat medborgarnas 36 viktigaste samhällskrav år 2005.

En bra sjukvård är i topp sedan 1996. 60 procent av alla har det som krav. Bland kommunalarna står hela 75 procent bakom kravet.

En betydligt större andel av kommunalarna än genomsnittet kräver även bra barnomsorg, en stark offentlig sektor, jämställdhet mellan könen, att bekämpa arbetslösheten och minskade löneklyftor. Det sistnämnda kravet exempelvis, stöds av 50 procent av kommunalarna, mot 22 procent av alla tillfrågade!

”Att bekämpa arbetslösheten” klättrar uppåt på listan (42 procent av kommunalarna kräver det, 34 procent totalt), liksom ”ekonomisk tillväxt i Sverige”, ”minska skattetrycket” och ”minska myndigheternas makt över våra liv”. Kommunalarna är något mindre intresserade av ekonomiskt tillväxt än genomsnittet, vilket tyder på att sambandet mellan näringslivets vinster och en bra gemensam sektor inte framstår som glasklart. Här har finansminister Pär Nuder en pedagogisk utmaning framför sig.

”Att hjälpa de behövande” ”minska bostadsbristen”, ”minska löneklyftorna”, liksom ”bra barnomsorg” har sjunkit i rangordning för svenska folket jämfört med 2003.

Synen på minskade löneklyftor skiljer sig dock kraftigt åt mellan olika fackförbund och även mellan storstäder och landsbygd. Storstadsväljarna vill öka jämlikheten mellan könen mer än minska löneklyftorna, medan det på landet är tvärtom.

36 procent av LO-medlemmarna vill minska löneklyftorna, jämfört med 23 procent av TCO-medlemmarna och 9 procent av akademikerna i SACO.
Kommunalarna är mest angelägna av alla: 50 procent sätter det som ett krav!

Överhuvudtaget är vård, skola och omsorg mer angelägna för kommunalare, kvinnor, låginkomsttagare och personer på landsbygden än för män, höginkomsttagare och storstadsbor. Varför? Gissningsvis egenintresset.

Att bättre barnomsorg främst är en fråga för kommunalarna (34 procent mot 19 för alla) är märkligt men kan även ses som ett gott betyg åt alla som jobbbar där.

Jämställdheten mellan könen kommer starkt, men främst bland kommunalare och personer födda 1980-1986! I båda dessa grupper ser var tredje person jämställdhet mellan könen som ett krav, jämfört med var femte bland de äldre och knappt en fjärdedel av alla. Endast 12 procent av Metalls medlemmar och 13 procent av SIF:s vill driva frågan, jämfört med 33 procent av Kommunals medlemmar.

Mer jämlikhet, minskad arbetslöshet, mer jämställdhet, bättre sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg. Så skulle det bli om kommunalarna fick bestämma. Önskelistan är klar. Det är bara för Perssons parti att börja bocka av!