Det stämmer. Kongressen har beslutat att fackavgiften ska dras på den lön och de ersättningar, som parterna har kommit överens om och reglerat i de avtal. Fackavgiften dras alltså procentuellt på den totala inkomsten, lön och andra ersättningar, som betalas ut från arbetsgivaren.