Enligt alliansens förslag ska alla som uppfyller arbetsvillkoret automatiskt tillhöra en a-kassa. De vill behålla den fackliga modellen och det normala ska vara att man blir ansluten till a-kassan i det förbund ens yrkesgrupp tillhör.

Egenavgifterna till a-kassan ska höjas och avgöras av hur hög arbetslösheten är inom den bransch man arbetar. Hög arbetslöshet i en bransch ger hög a-kasseavgift, medan branscher med låg arbetslöshet får lägre avgifter.

– Avgiften till a-kassan kommer att vara relaterad till arbetslösheten inom det område man arbetar. En effekt av detta blir att det påverkar lönebildningen. Det gör det dyrare för fackliga organisationer att driva upp lönerna i en viss bransch. Syftet är att tydligare visa på sambandet mellan arbetslöshet och lönebildning, säger Anders Borg, moderaternas chefsekonom.

Ersättningsnivåerna i a-kassan ska enligt förslaget sänkas till 70 procent efter 200 dagar, med ett tak på 680 kronor per dag. Efter 300 dagar sänks nivån till grundbeloppet som ligger på 320 kronor per dag. Det ger 7000 kronor i månaden före skatt.

– Det här är en kraftig smäll mot den svenska modellen. Den lägsta ersättningen i a-kasseförslaget får enorma konsekvenser, människor kommer att tvingas sälja bilen, sälja radhuset, säger Leif Håkansson, vice ordförande i LO med ansvar för a-kassefrågor.

Han befarar att höjda egenavgifter till a-kassan gör att fackföreningarna kommer att tappa medlemmar. Det handlar om cirka 200 kronors höjning per månad. ”Många kommer att tvingas välja bort sitt fackliga medlemskap till förmån för a-kassan”, tror Leif Håkansson.

Andra delar i förslaget är att avdragsrätten för det fackliga medlemskapet försvinner och att det blir svårare att kvalificera sig för a-kassa i och med att man skärper arbetsvillkoret. Hur den inkomstgrundande ersättningen beräknas kommer också att förändras.

Hur stora grupper av människor som påverkas av en sänkning av a-kassenivåerna är det svårt att ha en uppfattning om, säger Peter Schönefeld på A-kassornas samorganisation. Hans analys är att sänkningen till grundnivån efter 300 dagar innebär en överlämpning av det ekonomiska ansvaret till kommunerna, eftersom följden blir att många behöver hjälp från socialbidrag.

– Det handlar om väldigt många människor. 45 000 personer var i garantiåtgärder den senaste veckan och många av dem skulle få den lägsta ersättningen. För många blir det väldigt dramatiskt. Nästan 300 000 personer är arbetslösa och 60 000 av dem har varit det längre än sex månader och skulle drabbas av sänkningen till 70 procent.

Arbetslösa som har försörjningsansvar för barn under 18 år ska enligt alliansens förslag ha rätt till 450 dagars a-kassa med ersättning som grundar sig på inkomsten. Ett förslag som Peter Schönefeld tycker känns ”främmande”:

– Att få a-kassa en längre period för att man har barn är helt nytt och innebär ett socialt inslag i arbetslöshetsförsäkringen. En försäkring som handlar om arbete och inte om relationer. På det här sättet blandar man in socialförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen.

Den borgerliga fyrklövern, moderaterna, folkpartier, centern och kristdemokraterna, vill skära i sjukförsäkringen med 15 miljarder kronor. Det betyder sänkta nivåer då den sjukpenninggrundande inkomsten börjar beräknas på ett historiskt genomsnitt samt en lägre ålderspension för förtidspensionerade. De håller dessutom öppet för en ytterligare karensdag och lägre ersättningsnivåer i sjukförsäkringen.

Mer från alliansens skatteuppgörelse:

– I ett första steg sänks inkomstskatterna med 37 miljarder kronor vilket kan ge runt 1000 kronor mer per månad för en låg- och medelinkomsttagare.

– Friåret avskaffas.

– Avdrag för hushållstjänster.

– Billigare för arbetsgivarna att anställa någon som varit arbetslös eller sjuk under lång tid.