Hon presenterar uppgifterna i en rapport till Kommunals förbundsstyrelse som ville ha reda på om män får bättre ekonomiska uppgörelser med arbetsgivaren i samband med uppsägning eller avsked.

— Det är svårt att göra den jämförelsen, varje ärende är unikt i sig. Omständigheterna som gör att det blivit uppsägning eller avsked ser väldigt olika ut, säger hon.

Maria Hansson har tittat på samtliga centrala tvister 2004 som gäller uppsägningar eller avsked där medlemmar sedermera har fått någon form av ekonomisk kompensation.

En skillnad uppmärksammar hon i rapporten. De ekonomiska uppgörelserna för anställda på mansdominerade arbetsplatser ger oftast mer pengar.

— Jämför du bara pengar så kan det kännas som att män får mer betalt för att de ska avsluta sin anställning, säger Maria Hansson.

Förklaringen, enligt henne, är att på kvinnodominerade arbetsplatser har arbetsgivaren oftast gjort mer för att lösa problemet innan det leder till uppsägning eller avsked. På mansdominerade arbetsplatser kommer själva uppsägningen eller avskedet tidigare. Vilket gör att kraven på ekonomisk kompensation ökar.

— På manliga arbetsplatser upplever jag att man inte gör samma insats från arbetsgivarens sida. Det finns inte samma möjligheter att placera den här parkarbetaren eller gatuarbetaren. Det är inte så lätt att omplacera den till ett vårdbiträdesjobb till exempel.

Sammanlagt var förbundet inblandat i 220 centrala tvister under 2004.

Förbundsstyrelsen ska ta ställning till om den här rapporten ger anledning till några särskilda åtgärder.