På Avabergets topp, i det inre av Västerbotten, sitter en man och läser in en berättelse med hjälp av en bandspelare. Han inte bara berättar utan kan även detaljerat återge illustrationerna från Dorés bibel. En bibel som fanns i föräldrahemmet. Den får mannen inte ta med sig när han hamnar på hemmet för obildbara. Mannen kan varken läsa eller skriva. ”Bokstäverna flyger runt hans ögon.” Däremot har han ett bra minne. Han klarar sig också hyfsat i livet. Bland annat hålls han uppe av övertygelsen om att han alltid varit en älskad människa. Texten ger utrymme för många tolkningar och det är en njutning att läsa det Lindgrenska språket. (Norstedts)