Siffrorna i undersökningen stämmer ganska väl överens med den övriga arbetsmarknaden, tror Bo Ericsson.

— Det finns naturligtvis fall som inte går att lösa, där arbetsgivaren gjort allt den kunnat. Men min erfarenhet är att arbetsgivare i allmänhet inte sköter det här.

Antalet fall som kommer in till Arbetsdomstolen, AD, har också ökat, enligt Bo Ericsson. Men få fall kommer upp i domstolen. De flesta förlikas innan det går till domstolsförhandlingar.

— Antingen tar arbetsgivaren tillbaka uppsägningen, eller så blir det någon form av ekonomisk kompensation.

Han ser ökningen av antalet ”utköp” och uppsägningar av personliga skäl som en direkt konsekvens av försäkringskassornas uppdrag att halvera sjukskrivningskostnaderna.

Han varnar också för ett annat fenomen som dykt upp sedan regeringen gett försäkringskassorna uppdraget. Deltidsjukskrivningar blir allt vanligare. Flera arbetsgivare, även myndigheter, försöker därför förmå deltidssjukskrivna att gå med på att omvandla sina heltidstjänster till deltid.

— Det är livsfarligt. Skulle de bli bättre så är de plötsligt deltidsanställda. Det här är en direkt följd av försäkringskassans direktiv, säger Bo Ericsson.

Från och med i år står arbetsgivarna för en större del av kostnaderna vid sjukskrivning än tidigare. Något som fått bland annat arbetsgivarorganisationen Almega att gå ut och varna för att det kan drabba långtidssjukskrivna. Bo Ericsson är kritisk till den inställningen.

— Det är en väldigt farlig signal till arbetsgivare. Som om det räckte att folk är långtidssjukskrivna för att kunna bli uppsagda. Så är det inte.

— Hela proceduren måste genomgås i varje enskilt fall. Det går inte bara att säga upp en person för att den varit långtidssjukskriven i tre år.