En majoritet av de 50 kommunaltjänstemännen som kommer till tals i Ungdomsstyrelsens rapport tror inte att folkhögskolorna räcker till för att utbilda fritidsledare för framtidens krav. Man oroas också av att det saknas system för att kontrollera utbildningarna. Fritidsledare blir man på folkhögskolekurser, det finns ingen akademisk fritidsledarutbildning.

Ett annat problem som lyfts fram i undersökningen är att det finns för få utbildningar i landets norra delar.

– Samarbetet mellan utbildningsansvariga och arbetsgivare måste öka avsevärt, säger Fredrik Gunnarsson, handläggare på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

Fotnot: Hela rapporten kan laddas ner på www.ungdomsstyrelsen.se