Bakom föreningen med namnet Feministiskt initiativ (Fi) står bland andra förre vänsterpartiledaren Gudrun Schyman. Föreningen trädde fram på den politiska arenan med en presskonferens i riksdagshuset, men har ännu inget färdigt partiprogram.

Först i september planerar Fi att presentera mer konkreta politiska idéer. Tanken är att tillströmmande medlemmar ska vara med och påverka hur politiken ska se ut. I dagsläget har föreningen enats kring en politisk plattform som ställer krav utifrån en feministisk analys.

Kraven riktas mot patriarkatet med strävan efter alla kvinnors frigörelse. ”Feministiskt initiativ bygger sin politik på en analys som tydliggör att kvinnors underordning beror av mäns överordning.
Därför måste män avstå från privilegier.” skriver den i plattformen.

Och när Feministiskt initiativ klev ut i offentligheten med ett muntligt stöd för Kommunals avtalskrav blev det fart på den offentliga debatten om kvinnolöner och jämställdhet.

Vänsterpartiet avbröt budgetförhandlingarna med socialdemokraterna när de inte fick igenom sina krav om lönehöjningar för kvinnor i offentlig sektor. Men de kom snart tillbaka och s och v kunde enas om en vag skrivning om mer pengar till kommunerna ”längre fram” — budgeten säger dock inget om när eller hur mycket pengar det skulle röra sig om.

Sex stycken socialdemokrater skrev en debattartikel där de uppmanade s-politiker i kommuner och landsting att ”möta Kommunals krav på bättre löner och arbetsvillkor”. Bland skribenterna fanns Nalin Pekgul, ordförande i socialdemokratiska kvinnoförbundet, Ardalan Shekarabi, SSU-ordförande och Lillemor Arvidsson, fd ordförande i Kommunal.

Men Kommunals ordförande Ylva Thörn är kluven inför sympatiyttringarna.

Har Kommunals medlemmar något att vinna på det här stödet?

– Det är alltid positivt att få stöd, men jag börjar tycka att det är halvjobbigt att alla använder Kommunals medlemmar för att göra egna politiska utspel. De används både som slagpåse och trampolin. Man gör nästan Kommunals kvinnor i den offentliga sektorn till offer, jag gillar inte det. De är stolta och yrkeskunniga kvinnor.

Kan det vara till hjälp i de pågående avtalsförhandlingarna?

– Vi förhandlar med en motpart som är arbetsgivare, även om det handlar om politiker som ikläder sig rollen som arbetsgivare. Vi förhandlar inte med politiska partier och därför blir jag kluven till det som pågår. Det är jättepositivt att vi får stöd och uppbackning för välfärdssektorn. Men det är fortfarande vi som på egen hand förhandlar och tecknar avtal med en arbetsgivare som är vår motpart.

Har det ökade stödet samband med att Feministiskt initiativ presenterade sig?

– Jag tror att vår situation i avtalsförhandlingarna har påverkat tidpunkten för Feministiskt initiativ att gå ut. De vill använda Kommunals stora kvinnogrupper för sitt eget politiska syfte.