Blicken vattnig men fokuserad

skarp men fladdrande

Vad allt du tidigare sett?

Ljus utan kompletterande mörker?

Allt slukande alltet?