Länsstyrelsen i Östergötland har gjort oanmälda besök nattetid på 40 särskilda boenden. Man har besökt både kommunala och privata äldreboenden i samtliga kommuner i länet.

Granskningen visar att på sju boenden finns det inga möjligheter att kalla in extra personal när äldre vårdas i livets slutskede. Enligt den intervjuade personalen innebär det att gamla kan tvingas dö i ensamhet om deras anhöriga inte närvarar.

— Det tycker jag är mycket allvarligt. Att tvingas dö ensam är inte värdigt, säger Maud Veibäck en av tre äldrekonsulenter på länsstyrelsen i Östergötland som deltagit vid besöken.

På fem ställen blev äldre inlåsta nattetid trots att det är förbjudet. Framförallt gäller det gruppboenden för dementa. Enligt rapporten vill man skydda den enskilde från andra som går fel och stör.
Underbemanning och boendenas utformning har gjort att personalen inte haft möjlighet att ha uppsikt över de äldre.

På knappt 40 procent av boendena upplever nattpersonalen att de får för lite fortbildning. De känner sig bortglömda som grupp. Och kontakten med cheferna är dålig, merparten träffar bara sin chef en eller par gånger per termin på personalmöten.

Länsstyrelsen är oroad av de minskade resurserna till äldreomsorgen. Men allt är inte elände i rapporten. Flertalet av personalen är både erfaren och ansvarstagande. Och kontinuiteten i vården är god, på de flesta boende byts inte hela personalen ut samtidigt.

Länsstyrelsen kommer att fortsätta göra oanmälda besök nattetid.