Grävlingars gräsliga gräl i gruvliga gryt

grämer angränsande grannars grannsämjas grogrund

till vederlag för vädurars vedervärdiga väderlek

som släpps med slappaste lössläppthet.

Det gäller att inte hänga läpp för att man blir hängd

offentligt i den officiella orättvisans blindhets namn,

då man åtminstone kan sprattla ordentligt i snaran

till förtjusning för gamar, gorillor och grannar,

skräcködlor och andra drakar,

som bara drillar drucket när de vädrar skadeglädje –

låt oss inte glömma, att offentliga avrättningar

var forna tiders främsta folknöje

som alltid drog större massor till sig

än någonting mindre barbariskt, fult och gräsligt.

Vad vill jag därmed ha sagt?

Ju mindre sagt därom, desto bättre.