Men då krävs att personen:

– har varit anställd i kommun eller landsting över årsskiftet 1997/98,

– har haft en pensionsgrundande statlig eller privat anställning någon gång före 1998,

– går i pension någon gång mellan 1 januari 2003 och 31 december 2007.

Om man uppfyller de här villkoren kan man vända sig till arbetsgivaren (personalkontoret) och begära att en alternativ pensionsberäkning görs. För att få fram papper på att man haft privat eller statlig anställning kan man vända sig till Statens Pensionsverk respektive Alecta.

Om den nya beräkningen visar sig vara ”mycket högre” än den ursprungliga, ska arbetsgivaren betala det högre beloppet under pensionstiden, från 65 år.