Det ser ut ungefär på samma sätt som avtalet med KFO. Löneutrymmet är 480 kronor, eller 2,79 kronor/timme, som fördelas lokalt.

Däremot får de personliga assistenterna på KFS-området sin löneökning först den 1 oktober. För perioden 1/7-30/9 utgår ett engångsbelopp på 1 440 kronor, räknat på heltid, eller 2,79 kronor i timmen.

Avtalet är på 14 månader och går ut den 31 augusti nästa år. Det är värt ungefär 3,1 procent. Enligt den lönestatistik som finns ligger medellönen på 15 500 kronor/månad.

Precis som på KFO-området införs inga lägstlöner i avtalet.

— Det är något som vi får jobba mer på till nästa gång vi ska teckna avtal, säger Lena Retzius, ombudsman vid Kommunals avtalsenhet.

Övertidsreglerna justeras, så att den högre övertidsersättningen i avtalet utfaller efter två timmar och inte fem timmar som tidigare. Liksom i KFO-avtalet återinförs också företrädesrätten till återanställning, när brukare som åkt in på sjukhus eller liknande kommer tillbaks till hemmet.
Avtalet berör drygt 1 500 medlemmar.

Förhandlingarna med KFS strandade på sensommaren. Först efter att medlarna Göte Larsson och Göran Ljungström kallats in lyckades parterna komma överens.

480 kronor skulle bli alldeles för dyrt, hävdade arbetsgivarsidan i det längsta, men gav med sig när ”motprestationerna” från Kommunal blev tillräckligt intressanta.

— Tack vare att det inte blev någon höjning av ob, jourersättning eller beredskapsersättningen kunde vi gå med på 480 kronor, säger Erik Ackebo, förhandlingschef vid KFS.

— Att det bli utspritt på 14 månader gör också att kostnaderna blir lite lägre.

Förhandlingarna med Vårdföretagarna rörande personliga assistenter fortsätter den 17 september.