Till förste vice ordförande med ansvar för stadge- och demokratifrågor och organisationsutveckling valdes Lars-Åke Almqvist (tidigare andre
förbundsordförande).
Andre vice ordförande med ansvar för avtalsfrågor
blev tidigare avtalsombudsmannen Håkan Pettersson och tredje vice
ordförande blev tidigare förbundskassören Anders Bergström, som får fortsätta ha ansvar för ekonomi och verksamhetsplanering.

– Låt oss slippa se ”tre vice män” som ska biträda vår förbundsordförande! Det är stor risk att det blir så om vi bantar den
kongressvalda förbundsledningen till fyra personer, sa Jan Sundberg,
kongressombud från Göteborg, när förslaget till nya stadgar diskuterades. Han ville ha kvar sex kongressvalda i förbundsledningen.

Men kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och lite senare på tisdagseftermiddagen blev hans spådom uppfylld.

Valen av ledningen var enhälliga, utom när det gällde posten till förste vice ordförande, där också Evy Eriksson var föreslagen. Flera talare gick upp och argumenterade för henne av jämställdhetsskäl.

Men en majoritet röstade fram Lars-Åke Almqvist. Han valdes efter votering med röstsiffrorna 140-77.

Efter valen fick den nya ledningen frågan från journalister om det inte
ser illa ut med bara en kvinna och tre män i ledningen för ett förbund med 80 procent kvinnor.

– Kongressen har gjort sitt val och det måste vi respektera. Nu är det upp till oss att visa att vi driver vår jämställdhetspolitik med kraft och på alla områden, sa Ylva Thörn.

Två nya ordinarie ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen; Tobias Baudin, maskinist och
vice ordförande i sektion 1 i Luleå, och Annika Enbom, ordförande i en av Kommunals Västeråssektioner. De ersätter Ronald Ohlsson (Norrköping) och Hans Unander (Dalarna) som avsagt sig omval. Övriga ledamöter
omvaldes.