— Med en personalstyrka på 60 personer och 150 hjälptagare har det säkert varit misstag även tidigare. Men de har inte uppmärksammats på samma sätt, säger Tage Gerdin, chef för äldre- och handikappomsorgen.

Det nya planeringsystemet har varit igång sedan mitten av april i ett hemtjänstdistrikt i Rättvik. Försöket ska pågå under ett år berättar Tage Gerdin. Avsikten är att få en bättre planering över dagen.

Med ”Laps Care” beräknar man matematiskt i ett dataprogram pensionärernas behov samt gångtid för vårdbiträdena. I bland annat Danderyd har det fungerat bra (nr 17/03).

Samtidigt som man infört Laps Care i Rättvik har hemtjänsten omorganiserats. Grupper har flyttats ihop, dels för att samordna resurserna men också för att kommunen ska slippa betala hyra i så många lokaler.

— Ingen personal har sagts upp men det har varit många förändringar på kort tid, säger Tage Gerdin.

Det som hände första dagen med Laps Care var att några pensionärer fick vänta och några fick inte fick sina matlådor.

Genom att dubbelchecka listorna på pensionärer har man nu kommit till rätta med problemen.

— Det är lite olika vad vi tycker om det. De som inte gillar det, det är de som hörs, säger vårdbiträdet Malin Junell, en av dem som matar in schemauppgifter i dataprogrammet.

Tidningen Dala Demokraten har rapporterat stort om ”misslyckandet med Laps Care”. Pensionärer, pensionärsorganisationer och personal har varit upprörda, bland annat över att personal kan beordras att hjälpa till i andra hemtjänstgrupper.

— Det är inte några bilavstånd utan man kan gå eller cykla kommenterar Malin Junell som tror att systemet kommer att bli bra.

— Meningen är att alla ska få ungefär lika mycket att göra.

Enligt sektionsordföranden Anne-Marie Bond berodde felen på att personalen inte fått tillräcklig kunskap om hur programmet fungerar.

— Nu har de varit här från Laps Care igen. De kunde plocka fram precis hur det skulle fungera. Mitt i detta har man slagit ihop hemtjänstgrupper. Det har medfört att de som inte har fått en direkt placering har fått gå in på andras områden, säger Anne-Marie Bond.