Kommunerna beaktar inte alltid riksdagens riktlinjer när det gäller prioritering av olika sjukdomstillstånd enligt en studie i 95 slumpvis utvalda kommuner. Socialstyrelsen, Svenska Kommunförbundet, Vårdförbundet, SKTF och Kommunal har bekostat studien som bygger på enkäter och gruppintervjuer.
Några av slutsatserna är:

* Två av tre biståndshandläggare tycker att de äldre får den vård de behöver. Bara 14-26 procent av vårdpersonalen är av samma åsikt.

* Två av tre biståndshandläggare och de flesta politiker och sjuksköterskor tycker att döende får den vård de behöver i kommunerna. Bara en tredjedel av undersköterskorna och vårdbiträdena instämmer.

* Sju av tio handläggare anser att den hjälp man beslutat om stämmer med vad den enskilde vill ha.

Studien kommer att resultera i en skrift som ska kunna användas som underlag vid prioriteringar i kommunerna.

Den ska göras av Marianne Svensson och Per Rosén som också har gjort undersökningarna.