Nu har Kommunal precis nått en uppgörelse med arbetsgivaren som tvingas betala thailändarna 125.000 kronor i utebliven löneersättning. Det är första gången Kommunal träffar en sån här uppgörelse.

Enligt Kommunals förbundssekreterare Monica Bäckman har förbundet bestämt sig för att arbeta med att skriva in människor som medlemmar även efter det att oegentligheter har skett, och i vissa fall även om anställningen upphört. ”Behöver de hjälp ska de få det”, menar hon.

Det går alltså att hjälpa utländska arbetstagare som utnyttjas av sin arbetsgivare även om de inte har varit medlemmar i facket under anställningstiden. Har de inte fått lön enligt avtal kan de skrivas in som medlemmar i efterhand för att facket ska kunna driva deras fall.

Under förra året skrev Kommunal in ett antal personer som medlemmar när deras anställningar redan avslutats. Nu har man nått den första uppgörelsen med en av arbetsgivarna som alltså får betala 25.000 kronor vardera till de fem jordgubbsplockarna.

Förra sommaren arbetade de på en odling i Falkenbergstrakten under tre månader.
Arbetsgivaren hade förbundit sig att följa kollektivavtalet. Men de fick ingen lön förrän de tre månaderna var över, och då endast hälften av vad de skulle ha fått enligt avtalet.

Med hjälp av sin arbetsledare, som också var från Thailand, kontaktade de Kommunal och bad om hjälp. De fem thailändarna åkte sedan hem.
Men väl hemma i Thailand skrevs de in som medlemmar för att Kommunal skulle kunna driva fallet.

– Jag såg att vi hade ett ärende som var värt att driva och då tänkte jag att vi måste skriva in dem som medlemmar först. Det här statuerar exempel för oseriösa arbetsgivare, säger Bengt Åkerblom som skött förhandlingarna med arbetsgivaren.

Enligt Kommunals förbundssekreterare Monica Bäckman är det här förfaringssättet egentligen ”att slira lite på stadgarna”. Men Kommunal har ändå bestämt sig för att det inte var sista gången.

– Ingen regel säger att vi ska hjälpa dem, men grundtanken är att vi ska göra det. Vi kommer att jobba likadant i andra fall även om det alltid blir en prövning från fall till fall, säger Monica Bäckman.

När det gäller de thailändska jordgubbsplockarna fanns god dokumentation över hur mycket och när de hade arbetat. Såväl tjänstgöringsrapporter och lönebesked fanns tillgängliga, vilket var ett krav för att fallet ska kunna gå att driva.

Jordgubbsodlaren hade tillstånd från länsarbetsnämnden för åtta säsongsanställda.

Varför inte alla åtta ville skriva in sig som medlemmar i Kommunal och driva sin sak är inte helt klart.

– Den information jag har fått säger att de andra tre stannade kvar och arbetade längre än deras tillstånd gällde och att de var nöjda med sin lön. Men jag kan inte bekräfta att det var så, säger Bengt Åkerblom.

Enligt uppgift från arbetsledaren och andra på gården ska det sammanlagt ha arbetat ett 20-tal personer hos odlaren trots att han bara hade tillstånd för åtta.