— Det här är ett framtidsjobb, bara man får olika saker justerade med bra löner och anställningsvillkor, säger Raija Englund, sektion 1 i Luleå.

Hon var med i rekryteringsprocessen till vikariesamordningen och slogs av vilken kompetens som fanns hos de sökande.
— Jag såg alla de här personerna. Det var folk med olika yrkeskompetens som redan hade jobbat länge som personliga assistenter och fortfarande trivdes med det.

2004 är något av de personliga assistenternas år. Kommunal storsatsar hela året och vill att alla sektioner ska kartlägga vilka de personliga assistenterna är, vilka villkor de arbetar under, och vad som måste förbättras.

Avdelning Norrbotten har redan innan gjort mycket av det arbetet. Enkäter har skickats ut. Nya medlemmar har rekryterats. 21 nya arbetsplatsombud har tillkommit. Medlemmar som inte har fått ersättning enligt avtal har upptäckts.

Bland annat pågår just nu förhandlingar om två medlemmar som inte har fått rätt jourersättning. Det kan finnas ännu fler.

— I enkäten var det en medlem som ställde frågan så här: Är det verkligen sant att man inte ska få betalt alls när man har sovande jour?, berättar Gunnel Jänkänpää, ombudsman på avdelning Norrbotten.

Kommunal tycks tidigare ha varit ganska osynligt för den här yrkesgruppen.

— Vi i facket måste ta till oss kritik. I enkäten har många sagt att de inte kände till vilka de fackliga representanterna var, säger Raija Englund.

Avdelning Norrbottens projekt har varit något av en förebild för förbundets satsning på personliga assistenter.

I november räknar förbundet med att kunna presentera någon form av resultat från projektet.