I valrörelsen 2002 lade Persson fram sitt löfte i kölvattnet på den debatt om vanvård som fanns.

Regeringen avsatte 50 miljoner kronor i budgeten för 2003. De pengarna räckte till 63,25 äldreskyddsombud vid landets länsstyrelser, räknat i antal tjänster. Alla jobbar inte heltid. Räknar man antalet personer så rör det sig om 68 stycken.

– Det har blivit större utgifter i samband med anställningen av äldreskyddsombuden än vad vi hade räknat med, säger Ann Jönsson, politiskt sakkunnig på socialdepartementet.

I de allra flesta län har ombuden just börjat sitt arbete med att granska landets äldreboenden.

– Om effekten blir en bättre äldreomsorg är för tidigt att säga ännu. Om ett till två år tror jag att vi kommer att veta mycket mer om äldreomsorgen i Sverige än vi vetat hittills, säger Christina Markstedt, socialdirektör i Gävleborgs län.

Kommunalarbetaren har varit i kontakt med samtliga 21 länsstyrelser och ställt ett antal frågor till flera av socialdirektörerna i länen, de som är chefer för tillsynsverksamheten på det sociala området.

Mer tillsyn har det blivit. Det svarar alla vi pratat med. Huruvida mängden kritik från länsstyrelserna har ökat är för tidigt att säga.

— Det är sannolikt att man också upptäcker mer. Men det måste inte vara kritik, det kan också vara sådant som är bra som man vill lyfta fram som bra exempel, säger Hallands läns socialdirektör Benny Torstensson.

Även om ombuden inte kan ålägga kommunerna att vidta några särskilda åtgärder så tas kritiken på allvar, tror Östergötlands läns socialdirektör Bo Silén.

– Tillsynens funktion är att påverka kommunerna att förändra. Eventuell kritik kommer upp på socialnämndens bord. Vi ska bidra och se om det håller på att ske en kvalitetsförsämring, säger han.

Tidigare fanns det 1-2 inspektörer vid varje länsstyrelse som skulle göra det jobb ombuden nu gör.

Flera länsstyrelser uppger att äldreskyddsombuden inlett med kartläggningar av hur det ser ut på särskilda boenden. Flera håller på eller ska inleda en motsvarande granskning av hemtjänsten.

I Värmland funderar man på att göra en särskild satsning på Lex Sarah.

— Vi har pratat om är att göra oanmälda besök för att se hur mycket personalen vet om Lex Sarah. Vissa kommuner har fortfarande inte redovisat en enda anmälan, och då har ändå Lex Sarah funnits i fyra år, säger socialdirektör Thomas Larsson.