Den statliga enmansutredningen om pälsdjursnäringen i Sverige som tillsatts av regeringen presenteras den 1 oktober. Utredningen ska dels belysa konsekvenserna av en avveckling av andra än rent djurskyddsmässiga skäl, dels redogöra för konsekvenserna av att, med utgångspunkt i Statens jordbruksverks rapport, förändra pälsdjurshållningen så att djurskyddslagen tillfullo är uppfylld.

I uppdraget ingår bland annat att kartlägga omfattningen och lokaliseringen av uppfödning av djur för produktion av päls och analysera hur en avveckling av hållande av djur för produktion av päls skulle kunna genomföras. Utredningen tillsattes efter att socialdemokraterna på sin partikongress 2001 antog en motion från Jan Emanuel Johansson om att pälsdjursuppfödning borde förbjudas.

Idag finns det drygt 170 minkfarmer i Sverige som producerar 1,4 miljoner skinn om året (ca 5 procent av världsmarknaden). Branschen omsätter runt 450 miljoner kronor varje år. Till en pälskappa går det åt mellan 40 och 70 minkar.
Lantarbetareförbundet ingår sedan 2002 i Kommunal.