I många år hade Kommunal i Nyköping drivit kravet om kortare arbetstider inom vård och omsorg. Tallhöjdens äldreboende hade ansökt om att pröva men fått nej. Det var först i och med projektet Mönsterarbetsplatsen som tiden var mogen. (Läs mer om projektet i artikeln nedan.)
Arbetstiden sänktes med 12,5 procent. Sänkningen, kombinerad med insatser för att personalen ska motionera mer, har lönat sig ekonomiskt. Det visar kommunens egen utvärdering.

Sjukskrivningarna har minskat med 54 procent.

Majken Törnqvist är en av flera på Tallhöjden som inte skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till den arbetstid som är standard i kommunen. Hon har varit långtidssjukskriven men kommit tillbaka i arbete.

— Innan vi fick sänkt arbetstid så trodde jag aldrig att jag skulle kunna jobba tills pensionen, men nu hoppas jag att det ska gå. Den största skillnaden är att man hinner återhämta sig bättre, säger Majken Törnqvist.

Schemat på Tallhöjden lägger de anställda tillsammans. Det har inslag av 3:3-systemet, som innebär tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet. Det gör att bemanningen på helgerna har blivit bättre, och det har gett personalen större möjligheter att planera sina ledigheter så att de får möjlighet att återhämta sig.

Susanne Eriksson är 40 år och höll på att bränna ut sig innan försöket.

— Jag var helt slut när jag kom hem efter jobbet. Ibland tänkte jag att vad håller jag på med. Jag var ingen rolig mamma på den tiden. Men nu har jag blivit mer social och har mer tid för att ta promenader och annat, säger Susanne.

Samtidigt som arbetstiden sänktes fick varje anställd på Tallhöjden göra en hälsoprofil där hälsokonsulenter tittade på fysiska värden, intervjuade varje person och kom med förslag på motion och ändrade levnadsvanor.

Flera har kommit igång med aktiviteter som stavgång, spinning, styrketräning. och vattengympa. Några deltar i en viktklubb.

Försöket på Tallhöjden är kopplat till Hälsobokslutet, en årlig undersökning som ska kartlägga personalens hälsa i hela Nyköpings kommun.