Kommunal har gått ut i strejk för att Kommunförbundet, som företräder landets kommuner, inte vill gå med på facket krav.

Kommunal kräver ett löneutrymme som i procent är större än vad många andra grupper beräknas att få i år. Man vill minska lönegapet mellan medlemmarnas löner och verkstadsarbetarnas.

Det andra centrala kravet är att ingen vuxen ska tjäna under 14.000 kronor i månaden.

Vi har frågat styrelseordförandena i landets kommuner vad de tycker om kraven.

Att under pågående strejk besvara en sådan här enkät kan vara kontroversiellt. Ett tjugotal styrelseordföranden har också meddelat att de inte vill svara. Men så många som 92, av 290, stycken står upp för sina åsikter och besvarade våra tre frågor.

Svaren visar på ett betydande stöd till Kommunals inriktning i avtalsrörelsen. Klyftan till Kommunförbundet hittillsvarande ståndpunkter är stor.

Kommunals krav på att få ett större löneutrymme för att minska lönegapet till verkstadsarbetarnas stöds av 65 procent. Bara 14 procent säger nej. Så många som 76 procent av socialdemokratiska kommunstyrelseordförandena säger ja.

Kommunal kräver att ingen vuxen medlem ska tjäna under 14.000 kr/mån (heltidslön), anställd såväl som vikarie. De lokala arbetsgivarna tycker att fackets krav är rimligt.

Hela 87 procent anser det, bara 4 procent är emot.

Kommunstyrelsen i Åstorp har för ett tag sedan skrivit och uppmanat Kommunförbundet:

”Tillmötesgå Svenska Kommunalarbetareförbundets krav så långt som möjligt, i alla fall där kraven rör förbundets lågavlönade medlemmar.”

Hela 53 procent av kommunstyrelseordförandena i vår enkät instämmer i den uppmaningen. Bara 22 procent gör det inte.