Ja, visst var ditt beteende under all kritik och kollega 2:s ilska är fullt förståelig. Du verkar ha använt arbetsdatorn till att prata illa om en kollega och den är inte ett bra redskap för den här typen av kommunikation. Alldeles bortsett från att arbetsgivare ofta kan kolla personalens epost.

Det hade förstås varit bättre om du från början tagit ett direkt samtal med kollega 2 om dina synpunkter på henne och försökt reda ut problemen. Men det är kanske inte för sent än. Det skulle också kunna öppna för en lösning på de sakfrågor, som du är oense med kollegan om. Kanske får du en helt annan bild om du tar upp dem direkt med henne?

Vill du för övrigt fungera så, som du beskriver? Det är svårt att hålla på och fly från varandra på en arbetsplats och konflikten finns ju kvar. Vill du bidra till det klimat som uppstår, när man inte har en rak kommunikation med varandra? Du far ju själv illa av detta och stämplas kanske också som baktalare av kollega 2:s bundsförvanter. Som du så riktigt påpekar kan man inte älska alla, men man kan försöka respektera alla och behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Se också min krönika!